Board Committees

Audit Committee

 

Mr. MENG Gaoyuan(Chairman)

Dr. GUAN Wenwei

Mr. LIANG Jilin

 

Remuneration Committee

 

Dr. GUAN Wenwei (Chairman)

Mr. ZHANG Hongwei

Mr. MENG Gaoyuan

Mr. LIANG Jilin

 

Nomination Committee

 

Mr. LIANG Jilin (Chairman)

Mr. MENG Gaoyuan

Dr. GUAN Wenwei

Mr. ZHANG Hongwei